De Regels Marathon en Toertocht

 

Wedstrijdregelement MTB Marathon wedstrijd

De Mountainbike Marathon is primair een prestatietocht met tijdmeting. Echter houdt dit houdt in dat iedere deelnemer wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden en aanwijzingen van vrijwilligers van de organisatie op te volgen. Het niet houden aan gedrags- en verkeersregels of orders van de organisatie kan leiden tot diskwalificatie.
De marathon bestaat uit 1 ronde (ca. 35 km) 2 rondes (ca. 70km) of 3 rondes (ca.105km). Deelnemers kunnen tijdens het evenement kiezen voor welke afstand te gaan.
Het kan zijn dat de marathon een paar kilometer korter of langer is. Dit wordt voor de start gecommuniceerd.

Route aanduiding

In het bos is de routeaanduiding zo goed als mogelijk aangegeven met pijlen en linten. Het kan voorkomen dat er pijlen verkeerd zijn opgehangen of verwijderd. Het is daarom toegestaan om de GPX te gebruiken welke te verkrijgen is via www.Fietssport.nl.

Noodgevallen

In geval van calamiteiten of pech kan de deelnemer zich wenden tot het noodnummer van de organisatie. Deze is te vinden op de pijlen of bij start/finish op de infoborden. Zet dit nummer in je telefoon.

Noodnummer: 06-11429652 of 112

Inschrijving

Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat het deelnemersreglement van mountainbike club Oss wordt geaccepteerd.
Deelnemers kunnen zich uitsluitend online voorinschrijven via www.fietsport.nl. De online inschrijving eindigt op 31 augustus.
Inschrijven is in eerste aanleg persoonsgebonden. De organisatie voert geen wijzigingen door in naam dan wel adres.
Indien er startnummers doorgegeven worden dan is het voor risico van de kopende en verkopende partijen om zorg te dragen voor de juiste persoonsgegevens. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor juiste registratie van de namen en de transactie tussen beide partijen.

Het inschrijfbedrag bedraagt:

35 KM € 20,00 (voor NTFU/KNWU Basis € 7,50)

70 KM en 105 KM €25,00 (voor NTFU en KNWU leden € 22,00)

Het is mogelijk om een dagverzekering af te sluiten via NTFU.

Inschrijven via : www.fietssport.nl/details/inschrijven/id/47636. Inschrijven via de site kan nog tot en met zaterdag 31 augustus. Op zaterdag 31 augustus tussen 13:00 en 17:00 en zondag 1 september voor 8:30 kan ingeschreven worden bij de inschrijving op het wedstrijdterrein.

Bij niet deelnemen of annuleren door de deelnemer zal het betaalde inschrijfbedrag niet worden terugbetaald.

Indien het Evenement om welke reden dan ook wordt afgelast, zal het inschrijfbedrag slechts gedeeltelijk worden terugbetaald. De hoogte van de terugbetaling hangt af van de gemaakte vaste kosten en zal variëren van 25-50% van het inschrijfbedrag.

Als het Evenement onverhoopt door overmacht moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor door deelnemer persoonlijk gemaakte kosten.

Categorie indeling Marathon

De deelnemers worden ingedeeld indelen in de juiste categorie op basis van opgegeven geboortedatum:

Afstand 70km

 • Mannen
 • vrouwen
 • Mannen 30+
 • Mannen 40+

Afstand 120km

 • Mannen
 • Vrouwen
 • Mannen 30+
 • Mannen 40+

Ophalen/ afhalen stuurbordje

Het stuurbord dient op zondag 6 september een half uur voor de start (09:00u) opgehaald te worden.

De inschrijving voor de afstanden 35KM, 70 KM en 105KM is gelijkwaardig. Het is mogelijk om te bepalen tijdens de tocht welke afstand je fietst.

Ondersteuning

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij materiaalpech in eerste instantie zelf oplost. In geval de deelnemer niet verder kan zal de organisatie waar mogelijk ondersteuning bieden.

In noodgevallen kan de deelnemer het noodnummer bellen welke op de pijlen staat vermeld.

Het is niet toegestaan de deelnemers te volgen met een auto, motor of brommer of welk vervoermiddel dan ook.

Het is niet toegestaan om ondersteunende elektronische of anders aangedreven fietsen te gebruiken tijdens de marathon afstanden.

De organisatie kan ten alle tijden besluiten het reglement aan te passen of beslissingen hierbuiten te nemen.

Om de veiligheid van de deelnemers te garanderen zijn er cut-off tijden ingesteld voor de afstanden 70 km en 105 km, Deze zijn bij de start/finish locatie om 14:00u. Deze cut-off tijden kunnen ten alle tijden wijzigingen door de organisatie.

Verzorgingsplaatsen

Er zullen verzorgingsplaatsen worden ingericht bij start/finish en in Herperduin.

Het is niet toegestaan om door externe partijen geholpen te worden op het parcours in welke vorm dan ook. Technische ondersteuning door niet deelnemers is alleen toegestaan bij de verzorgingsposten.

De verzorgingsplaats is op ca. 17 km van de start van de marathon (ter hoogte van bos parkeerplaats Koolwijk).

Het weggooien van afval is alleen toegestaan op de daarvoor ingericht drop zone, welke duidelijk aangegeven zal zijn. Deze bevinden zich bij of direct achter de verzorgingsplaatsen. Het niet opvolgen van deze instructie zal leiden tot diskwalificatie.

 

Start finish locatie

MCO Oss Motocross Circuit
Aengelbertlaan 60, 5342 LA Oss

Bij de start/finish zijn de volgende faciliteiten:

 • Kantine waar u eten en drinken kunt verkrijgen
 • WC’s
 • Douche gelegenheid
 • Afspuitplaats fiets
 • Parkeerplaats
 • Fietsenrekken

Uitslag marathon

De uitslag van de tocht zal worden bepaald aan de hand van de volgende uitgangspunten:

 • De eerste drie plekken op basis van finish aankomst.
 • Visueel en/of met finishfoto zal worden bepaald welke drie renners als eerste de streep over komen.
 • Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.

De uitslag zal z.s.m. na de prijsuitreiking op de site gepubliceerd worden op deze site.

Huldiging marathon

Per categorie zullen de nummers 1 tot 3 worden gehuldigd om ca. 15:00.
Alleen bij aanwezigheid zullen de prijzen overhandigd kunnen worden.

Prijzengeld

Er is besloten geen prijzengeld uit te keren. Er zullen slechts materiaalprijzen ter beschikking worden gesteld.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of te ruilen.

Gedragscode

De KNWU, NTFU, Staatbosbeheer en gemeentes hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld. De organisatie vertrouwt erop dat iedere deelnemer de volgende regels respecteert:

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan
 • Respecteer de natuur: plant en dier houdt minimaal 50meter afstand.
 • Waarschuw andere recreanten/ deelnemers tijdig en vriendelijk
 • Benader andere recreanten/ deelnemers en drukke locaties stapvoets
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
 • Maak geen onnodig lawaai
 • Laat geen afval achter
 • U fietst soms op de openbare weg , hier gelden de normale verkeersregels, niet overal zal een oversteekhulp aanwezig zijn.

AGV

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij als Mountainbikeclub Oss respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze leden en deelnemers. Naast het organiseren van ons mooi evenement, zijn wij ook druk bezig geweest met het in orde maken van alle overeenkomsten en documenten, die nodig zijn om aan deze nieuwe wetgeving te kunnen voldoen.

Om ook richting die deelnemers, die niet via de digitale route kennis hebben kunnen nemen van ons privacy beleid te informeren, hebben wij ervoor gezorgd dat de diverse documenten ter inzage liggen bij de organisatie.

Net als bij jullie gaat het ons als organisatie ook om de sport, maar daarbij mogen wij niet weglopen voor de wettelijke verplichting. Heb je geen zin of tijd om alsnog de stukken door te lezen, lees dan in ieder geval het hierna volgende goed door.

Persoonsgegevens zijn niet alleen:

Naam;

Adres;

Geboortedatum.

Maar ook:

Foto’s en beeldmateriaal;

IP adres;

Rugnummer;

Wij als organisatie maken van alle deelnemers een “deelnemerslijst”. Dit verwerken valt onder het bereik van de AVG. Daarnaast maken wij na iedere wedstrijd ook een “uitslagenlijst”. Deze lijst publiceren wij op onze site en eventueel andere sociale media.

Ook delen wij gegevens, met de jury, fietsport, en de tijdmeting organisatie, en EHBO en andere partijen die betrokken zijn bij de organisaties en onze communicatie.

Om de wielersport en onze wedstrijd te promoten, maar ook om voor jullie een leuk aandenken te maken, laten wij foto’s en video maken door derden die eveneens terug te vinden zijn op onze site en onze facebook pagina.

Hoewel wij nu geen directe toestemming van u hebben, gaan wij er wel van uit u instemt met deze verwerkingen. De wet biedt ons daar ook de mogelijkheid toe (overeenkomst of gerechtvaardigde belangen). Mocht u om welke reden alsnog bezwaar willen maken tegen onze verwerkingen, dan vernemen wij dat graag en zullen wij de verwerking van de ongewenste gegevens tegenhouden en of verwijderen.

Disclaimer

Het parcours is niet geheel verkeersvrij gemaakt, deelnemers van het evenement is op vrijwillige basis en op eigen risico mee en zijn zich ervan bewust dat deelname aan een fietsevenement risico’s met zich meebrengt.

De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel aan lichaam of schade aan eigendom van de deelnemer tijdens het Evenement.

Door de deelname aan de Mountainbike Marathon verklaart de deelnemer zich akkoord dat zijn / haar foto of video gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden door Mountainbikeclub Oss zonder dat de deelnemer daarvoor een vergoeding kan claimen.